art.bg
нещо като арт портал


думи от спонсора: [ професионалистите се отличават... виж защо ]
  ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ 
  ( двуседмичен афиш )
ново::.... твоето име на твой уеб
сървър ... с всички екстри на хоста
shop.art.bg - първи интерактивен
магазин (разгледай и полети :-)
9-то Международно триенале на сценичния плакат – София 2019

(05.11.2019)

5 ноември, 18.00 часа, НДК
ВEЧНИЯТ КОНФЕРАНС ГОЛО ТЯЛО (1896 – 1945)

(26.09.2019)

Галерия „Академия“
Дипломация и изкуство

(03.09.2019)

Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ ОТ НХА И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ –ВИПУСК 2019

(28.06.2019)

Галерия „Академия“
« всички събития »

5 USD / месец
за art.bg/твое_име + промоция в art.bg


www.peakview.bg - 100% туризъм!
Уеб магазини - готови решения

Международна студентска изложба ТРАНСФОРМ 2012

(01.09.2012 )

гр. Солун, септември 2012 г.

Националната художествена академия ще представи работи на 22–ма свои студенти на международната студентска изложба Трансформ в гр . Солун през септември 2012г.  . Това е третото издание на Трансформ, което ще бъде организирано от Университет „Аристотел“- Солун, Гърция.

Трансформ е международен форум по изобразителни изкуства, с участието на десет художествени академии и университети от Югоизточна Европа. През април 2011 г. НХА бе домакин на второто издание на проекта и с голям успех реализира международна студентска изложба Трансформ София 2011 в залите на Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Настоящето трето издание на „Трансформ“ ще се проведе през месец септември 2012 г. Тема на изложбата е митът за „Кутията на Пандора“, като ще бъдат представени произведения от всички видове изкуства, без ограничения по отношение на стил, техника и материали, създадени от студенти от десет водещи университета и академии за изобразителни изкуства от Югоизточна Европа.

Целта на изложбата е да демонстрира както артистичните способности на студентите, така и променящите се гледни точки към темата, изразени чрез техните работи.

Националната художествена академия представя произведения на 22-ма студенти от бакалавърската и магистърска степен на различни специалности от факулетите по изящни и по приложни изкуства. Тематичната рамка на изложбата – “Кутията на Пандора” е проблематизирана с разнообразни творчески стратегии и със средствата на различни по визуалните си решения творби. Съпоставени помежду си, обектите на изложбата създават една доста разноезична художествена среда, чиято селекция има своите основания в стремежа да бъдат откроени, както общия идеен фокус, така и особеностите на индивидуалните стилове. Като цяло, референциите към темата оставят място за импровизация като класическия прочит на митологичния сюжет в повечето случаи е изместен в полето на иносказателното. В преобладаващия случай, авторите намират ключови опорни точки от фабулната част на мита за Пандора, около които изграждат своята интерпретация за него. Предефинирането на идеята  довежда до обмен на идеи в един изключително широк диапазон - от цитати по “вечните теми” на традицията до постмодерна еклектична трансформация, като концептуалните решения определено преобладават.

Трансформ е резултат от дългосрочен международен проект за партньорство и представя творби на студенти от десетте най-известни висши училища по визуални изкуства в Югоизточна Европа – Академията за изящни изкуства в Тирана, Академията за изящни изкуства и дизайн към Университета в Любляна, Академията за изящни изкуства и дизайн към Университета в Загреб, Академия по изкуства – Сараево,  Национален университет по изкуствата – Букурещ, Национална художествена академия – София, Факултет за изящни изкуства към Университет „Аристотел“ – Солун, Университет по изкуствата – Белград, Университет по изящни изкуства “Мимар Синан” – Истанбул, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Скопие.

Основна цел на проекта е да покаже постиженията на участниците в областта на образованието по изкуствата и научната дейност, както и да отрази новите тенденции в развитието на съвременното изкуство в региона.  заглавна страница
      webdezign@art.bg

Productions, © 2019

тел.: (+359 2) 971-02-48