art.bg
нещо като арт портал


думи от спонсора: [ професионалистите се отличават... виж защо ]
  ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ 
  ( двуседмичен афиш )
ново::.... твоето име на твой уеб
сървър ... с всички екстри на хоста
shop.art.bg - първи интерактивен
магазин (разгледай и полети :-)
Дипломация и изкуство

(03.09.2019)

Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ ОТ НХА И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ –ВИПУСК 2019

(28.06.2019)

Галерия „Академия“
Граница на фотографското

(10.06.2019)

Галерия „Академия“
НОВ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР С ОЩЕ ПРЕМИЕРИ

(27.05.2019)

зала „България” от 19.30 часа
« всички събития »

5 USD / месец
за art.bg/твое_име + промоция в art.bg


www.peakview.bg - 100% туризъм!
Уеб магазини - готови решения

Мултимедийна премиера на книгата „Дизайн в архитектурна среда”

(11.03.2011 )

в Дома на архитекта - Варна, ул. „Мусала” 10, 17,30 ч.


СУ „Черноризец Храбър”, клуб „Витрувий” и САБ - Дружество Варна

организират

Мултимедийна премиера на книгата „Дизайн в архитектурна среда” от проф. д-р арх. Росица Никифорова, ръководител на катедра „Архитектура и урбанистика” при Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Художник Виктор Петков, редактор Димитричка Железарова, превод на английски език Илко Белев и Мариела Христова.

Книгата ще представи Виолета Тончева.

Пресконференцията, също с мултимедийна презентация, ще се състои в Дома на архитекта от 12,30 ч. в същия ден. 
 

Проф. д-р арх. Константин Бояджиев за „Дизайн в архитектурна среда”
 

Проф. д-р арх. Росица Никифорова е изтъкнат проектант, изследовател и преподавател в областта на архитектурния интериор и дизайна в архитектурна среда. Многобройните й реализации, преподавателска дейност в страната и чужбина, публикациите и издадените индивидуално и в съавторство трудове й отреждат мястото на търсен, полезен и интересен автор. Настоящата книга излиза след много успешната „Интериор – история и теория” (2008), също от Р. Никифорова. Заглавието „Дизайн в архитектурна среда” очертава водещата тема, всеобхватна по характера си като схващане за начина на живот и за материалното „нещо” (както се изразяват французите) – „нещо” като предмет, но и като обект, като носител на смисъла, възможност за декодиране на заложената в пространството и детайла информация.

Традиционното и строго научно изложение за тесния специалист е умело съчетано с модерните изисквания за четивност и възприемане на текста от по-широк кръг заинтересовани и изкушени читатели. Книгата отразява ситуацията в началото на XXI в. и търси амбициозно изясняване на обичайното за такова време натрупване на проблеми както чрез по-новите и философски ориентирани подходи, така и чрез конкретиката на проектното поведение и стратегиите.

От глава I – „Дизайн в началото на третото хилядолетие”, през историческите анализи до „емоционалния дизайн” на 60-те години се стига до съвременните аспекти на темата: методи на художественото проектиране за архитектурна среда; информативна функция на формата; цвят, светлина, детайл в дизайна за вътрешна и външна архитектурна среда. Особен интерес предизвиква и дизайнът за среда-събитие: празници, концерти, демонстрации, корпоративен дизайн, както и създаването на сградните структури и съоръженията като част от предметната среда.

Обхватът на изследването от единичния предмет до културното събитие предопределя привлекателността и полезността на текста за читателя.  заглавна страница
      webdezign@art.bg

Productions, © 2019

тел.: (+359 2) 971-02-48