Народно
изкуство
народна музика
музикални инструменти
дърворезба
тъкачество
народни носии
оръжия
керамика
структура на сайта
  заглавна страница
      e-mail

w w w . a r t . b g

Създайте собствена
виртуална галерия!
The leading web publishing team in Bulgaria Bulgaria travel guide and tourist catalogueBulgaria business guide     Оръжейничеството по българските земи има многовековни традиции. Сведенията за многохилядната българска кавалерия и за внушителните приготовления на цар Симеон за похода срещу Константинопол и за разгрома на най-силната на времето си армия - Византийската, показва значително развитото оръжейничество в пределите на Първата и Втората бйлгарска държава.
     Масовото производство на оръжие довежда до стандартизация на производството. Затова пък българските майстори занаятчии се занимавали с персонална изработка на оръжие, съобразявайки се с естетическия вкус и възможностите на купувача.
     Оръжейничеството е необикновен занаят, мъжки занаят, занаят за гордост и достойнсво.
     Комплексният характер на оръжейничеството дава възможност в творческия процес да участват различни видове приложни изкуства - дърворезба, златарство, художествена обработка на кост, седеф и желязо.
     При украсата се използват редица златарски техники - изковаване, отливане, инкрустация, апликация, филигран, монтиране на скъпоценни и полускъпоценни камъни, позлатяване.
     Специфичен оръжеен център е град Сливен, където са изработвани пушките "Сливенско шишане" и дългата пушка бойлия. Образецът съхранен в историческия музей в Сливен, в който са изброени 16 хиляди детайла в украсата на метал, седеф кост и рог, доказва високата художествена и естетическа стойност на сливенските пушки.
     Българското оръжие се продава не само на прочутите панаири в страната - Сливенския, Узонджовския, Пловдивския, Чирпанския, но и в Персия, Кюрдистан, Кавказ и в цяла Мала Азия, където по думите на французина Поае "френските оръдия не били в състояние да ги конкурират."
     Освен Сливен оръжейни центрове са Габрово, Никопол, София, Казанлък, Панагюрище, Враца и Видин.
     Към същите търсенния на автентичност на народното изкуство се причисляват и съвременните майстори оръжейници Дянко Дянков от Априлци, Димитър Петров от София, Павлин Павлов и Здравко Костов от Плевен.