TrofeiОВЕН (ПОЛУДИВ)

отглеждан на Балканите (България и Гърция).

Препарат, обработен по съвременна технология.
Размери - 370 x 700 x 470 mm
Цена: 1600 DM

Bulgaria Travel Guide

За контакти:
Павел Костадинов,
с. Момчиловци, обл. Пловдивска
тел: (03023) 27-26 - с. Момчиловци, (02) 47-66-83 - София

webdezign@art.bg

[ back ]