Bulgaria Trave Guide


wall panel

ПАНО

Използвани са традиционни елементи от българското възрaждане,
както и плетеници от възрожденската архитектура.

Размери - 1000 x 700 x 40 мм
Материал - дъб естествен цвят
Цена: $2200

За контакти:
Павел Костадинов,
с. Момчиловци, обл. Пловдивска
тел: (03023) 27-26 - с. Момчиловци, (02) 47-66-83 - София

webdezign@art.bg

[ back ]