Фотография
фотографи
изложби
фото магазин
структура на сайта
  заглавна страница
      e-mail

w w w . a r t . b g

Създайте собствена
виртуална галерия!

Bulgaria Travel Guide

Людмил Егов


Магията на есента
Да, невероятна е хармонията на багри и сенки преплетени
в невероятната игра на Твореца...


Следвай ме...
Правена е по време на спускането от Рилските езера към Рилският манастир.
Пътят минава през магическа гора с древна, дървета, мъхове и тайнствени сенки...