Икони
иконопис
реставрация
галерии
иконописци

структура на сайта
  заглавна страница
      e-mail

w w w . a r t . b g

Създайте собствена
виртуална галерия!
Гледка от върха - 100% туризъм Българският арт портал Бизнес сайт Професионален уеб дизайн

Съвременна иконопис

Силвия
Варадинова

коприна

Любомир
Димитров

дърворезба

Вили
Велчев


Стойчо
Стоянов


Димитър
Матеев

Диньо
Кючуков

Галерия
"Рафаела"
  Малко история 
      Между възрожденските школи най-стара е Тревненската. Тя има три главни направления - иконопиство, дърворезба и строително майсторство. Тревненската художествена школа започва съществуването си още през първите десетилетия на XVIII век, дори и по-рано, макар и още не оформена по отношение на стил и обхват. Нейните представители са толкова много, че с основание може да се каже - това е школа на цялото селище, с всички негови жители. Най известните иконописци от тази школа са фамилийте Витановци, Даскаловци, Захариевци и Каракънчевци.

     Травненските марангози поддържат сравнително добро художествено равнище в своята работ в течение на много години. Иконостасът на старата тревненска църква "Св. Архангел", представлява едно от най-енушителните постижения на епохата. iconТой е композиран с великолепно чувство за съразмерност, ритъм и цялост, а детайлите му са изваяни с рядко въображение и със завиден професионализъм. С подобни достойнства се отличават и иконостасите в църквите "Св. Илия" в Севлиево, в Троянският манастир, в Габровските църкви, създадени няколко години по-късно.
     Интересно явление през този период е и навлизането на жените в редиците на зографите. От обикновени помощнички в различните производствени операции, те стават самостоятелни майсторки-зографки: Кина и Тота Димитрови, Паца Генчова, Иванка и Паца Николови, Донка и Мана Витанови, Кина Калчова.

icon
Икона от
средата на XIX в.
     Не по-малко значение за развоя на българската изобразителна култура има и Самоковската художествена школа. Тя достига едни от най-големите си успехи в областта на живописта.
     В края на XVII век, местният художник Христо Димитров се завръща от Виена, където е усвоявал уроци в модерни художествени академии и основава частно художествено училище. Всъщност това е една домашна школа, в която се обучават преди всичко неговите синове - Захарий Зограф и Димитър Зограф. По късно от същата фамилия израства Станислав Доспевски, синът на Димитър Зограф. През четиридесетте години на века, към Самоковската школа се причислява Ивеан Образописец и неговият син Никола Образописец. Те работят в Рилския манастир и декорират стените на централната църква и отделните параклиси с внусхителни образи и композиции определяйки художественото ниво на официалната живопис в България.

icon
Икона от 1838 г.
Велико Търново
     Основател на Банската художествена школа е Тома Вишанов. Предполага се, че в края на XVIII век той учи известно време във Виена, където е повлиян от модните течения на тогавашната европейска живопис. Създадената от него школа се развива предимно в областта на монументалната живопис и иконата. В тази област работят неговият син Димитър Молеров и неговият внук Симеон Молеров. Димитър Молеров изписва стените на църквата в метоха "Пчелина", на параклиса "Архангелски събор" и на двата странични параклиса в Централната църква на Рилски манастир.
     Мономенталната живопис на Банската школа от последните десетилетия на XIX век представлява един от най-интересните примери за фолклоризация на религиозното изкуство в страната. По същество Банската школа за разлика от другите школи на епохата продължава да живее като типично Възрожденско явление чак до Балканската война.